SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tách chiết chitin từ đầu – vỏ tôm bằng các phương pháp sinh học (I/ sử dụng Bromelanin trong dịch ép vỏ dứa

Đề tài do tác giả Nguyễn Văn Thiết và Đỗ Ngọc Tú thực hiện nhằm thu nhận chitin từ phế liệu đầu vỏ tôm bằng phương pháp công nghệ enzyme.

Nguyên liệu để phục vụ thí nghiệm bao gồm: phụ phẩm đầu và vỏ tôm khô (Nam Định), phụ phẩm sau khi mua về được sấy lại cho khô giòn ở nhiệt độ 40C rồi nghiền nhỏ thành bột để thu nhận chitin. Vỏ dứa được thu mua ở chợ.
Nghiên cứu thử nghiệm tách chiết chitin bằng phương pháp hóa học. Kết quả cho thấy, lượng chitin trung bình thu được từ 100g nguyên liệu bột đầu – vỏ tôm khô là 7,4-7,5 g. Kết quả này thấp hơn nhiều so với các số liệu công bố trong các tài liệu khác. Nguyên nhân là do nhóm nghiên cứu đã sử dụng đầu vỏ tôm chứa nhiều thịt. Hiệu suất thu hồi chitin phụ thuộc vào mẫu nguyên liệu đó chứa nhiều hay ít protein.
Tiếp tục tách chiết chitin nhờ sử dụng enzim bromelain, tác giả cho rằng, việc xử lý bột vỏ tôm với dịch ép bã dứa không chỉ loại được phần lớn lượng protein của vỏ tôm mà còn loại được hết các chất khoáng trong vỏ tôm. Dịch ép bã dứa có nhiều axit hữu cơ có phản ứng với các chất khoáng trong vỏ tôm. Phương pháp này tỏ ra có nhiều ưu điểm như: không cần axit để loại khoáng, tiêu tốn ít xút cho loại protein, hiệu quả thu hồi chitin cao hơn, chất lượng phế phẩm chitin nhận tốt hơn và ít gây ô nhiễm môi trường hơn. Nhược điểm duy nhất của phương pháp là mất nhiều thời gian thực hiện quy trình.
BH (Theo Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 4/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả