SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tách chất ức chế nấm mốc Aspergillus flavus từ một số chủng vi khuẩn Bacillus sp.

Đề tài do các tác giả Phạm Thị Tâm (Khoa Công nghệ sinh học, Viện ĐH Mở Hà Nội) và Phạm Công Hoạt (Bộ KH&CN) thực hiện.
Theo đó, yếu tố gây ức chế đối với nấm mốc A. Flavus do 2 chủng vi khuẩn Bacillus velezensis TT và Bacillus subtilis B3 sản sinh có bản chất là protein ngoại bào. Tiểu phần protein có hoạt tính này có trọng lượng phân tử là 60 kDa. Điều kiện nuôi cấy vi khuẩn thích hợp nhất để 2 chủng vi khuẩn Bacillus velezensis TT và Bacillus subtilis B3 sản sinh yếu tố ức chế nấm mốc mạnh nhất là 300C, 48 giờ và pH: 7. Bước đầu đã tách thành công protein thô có khả năng ức chế nấm mốc A. flavus, khi bổ sung yếu tố này vào cơ chất cám ngô với hàm lượng 0,075% thì có khả năng ức chế nấm mốc hoàn toàn.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 2+3/2011)

Các tin khác: