SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng lợi mật, bảo vệ gan và thử độc tính cấp của phương thuốc tiêu giao

Đề tài do tác giả Nguyễn Thái An (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện thử tác dụng lợi mật, bảo vệ gan và thử độc tính của phương thuốc tiêu giao.

Nghiên cứu tiến hành với phương thuốc cổ phương tiêu giao gồm các vị thuốc cam thảo bắc, sài hồ bắc, đương quy, bạch truật, bạch thược, bạch phục linh…; chuột nhắt trắng, chuột cống trắng.
Theo đó, phương thuốc tiêu giao ở liều 3,84g/kg chuột làm tăng khối lượng mật, chứng tỏ phương thuốc có tác dụng lợi mật. Phương thuốc không thể hiện độc tính ở liều 60g/kg chuột, đó là liều cao nhất mà chuột có thể uống được, do đó không tìm được LD50 (chế phẩm thử có độc tính cấp). Phương thuốc tiêu giao có tác dụng làm giảm sự tăng ALT huyết thanh chuột cống với P3-2 < 0,001 (sự giảm này có ý nghĩa thống kê). AST của lô chứng bệnh lý cũng tăng hơn so với lô chứng trắng (P < 0,05). Mẫu thử có xu hướng làm giảm sự tăng AST (P > 0,05) (sự giảm này không có ý nghĩa thống kê).
LV (nguồn: TC Dược học, số 394/2009)

Các tin khác: