SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của quả dứa dại (Pandanus odoratissimus L.) họ dứa dại (Pandanaceae)

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Minh Thanh (viện CN sinh học), Lại Thị Kim Dung (viện Hóa học), Trần Thanh Phong (ĐH Khoa học Huế), Đỗ Ngọc Liên (ĐH Khoa học tự nhiên) thực hiện nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của quả dứa dại (Pandanus odoratissimus L.)

Nghiên cứu tiến hành thử hoạt tính hạ đường huyết trên chuột thí nghiệm với 4kg mẫu quả dứa dại thu hái ở bãi biển tỉnh Thừa Thiên Huế dưới dạng chế phẩm cao toàn phần (CT) và chế phẩm flavonoid tổng số (FT).
Kết quả, về ảnh hưởng của các chế phẩm CT và FT trên nồng độ glucose huyết của chuột nhắt trắng bình thường, thời điểm sau tiêm thuốc ở lô II (tiêm insulin) nồng độ đường huyết giảm rõ rệt; lô III và IV (tiêm chế phẩm liều 300mg/kg) nồng độ đường huyết có giảm so với lô trắng (tiêm màng bụng, nước cất liều 0,3ml/10g thể trọng). Về ảnh hưởng của các chế phẩm CT và FT trên mô hình gây tăng đường huyết thực nghiệm do glucose ngoại sinh, sau khi uống glucose nồng độ đường huyết của lô tiêm chế phẩm FT (lô III) tăng cao nhất ở thời điểm 3 giờ 30 phút, lô tiêm chế phẩm CT (lô IV) tăng cao nhất ở thời điểm 2 giờ, trong khi lô trắng có nồng độ đường huyết tăng cao nhất ngay thời điểm 1 giờ sau khi uống glucose, còn lô II đến thời điểm 4 giờ. Mức tăng đường huyết cao nhất của lô III là 7,66mmol/l, lô IV là 8,07 mmol/l, lô trắng là 8,03mmol/l và lô II là 6,44mmol/l. Mức hạ đường huyết thấp nhất của lô III là thời điểm 2 giờ sau khi uống glucose, tương tự như lô II, lô IV là 3 giờ 30 phút.
Như vậy, chế phẩm FT có tác dụng hạ đường huyết và tác dụng gây ức chế dung nạp glucose tốt hơn chế phẩm CT (% so với mức tăng tối đa lần lượt là 29,98% và 29,50%). Điều này chứng tỏ tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết quả dứa dại có thể do tác dụng của các flavonoid. So sánh với các loại dược liệu khác đã được nghiên cứu về tác dụng hạ đường huyết trên chuột thí nghiệm như quả và thân mướp đắng, thổ phục linh, quả chuối hột, dây thìa canh… thì tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết quả dứa dại trong thí nghiệm này là tương đối tốt ở hàm lượng chất tác dụng (300mg/kg). Tuy nhiên đây mới chỉ là những kết quả thăm dò bước đầu làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả