SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh gút trên thực nghiệm của chế phẩm GTC

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thùy Dương, Đào Thị Vui, Vũ Thị Trâm (Trường ĐH Dược Hà Nội), Mai Đăng Đẩu (Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 5) thực hiện nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh gút trên thực nghiệm của chế phẩm GTC.

Nghiên cứu tiến hành với viên nang GTC gồm các thành phần hoàng bá, thương truật, tỳ giải, độc hoạt, đương quy, xuyên khung và bột quế, do Xí nghiệp Dược phẩm TW 5 Đà Nẵng cung cấp; chuột nhắt trắng, chuột cống trắng. Để đánh giá tác dụng điều trị gút của chế phẩm, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu thông qua 3 mô hình thực nghiệm để chứng minh tác dụng làm giảm acid uric máu, chống viêm cấp và giảm đau.
Kết quả, trên mô hình gây tăng acid uric máu bằng kali oxonat liều 500mg/kg, thuốc GTC liều 6g/kg và 12g/kg chuột nhắt trắng làm giảm nồng độ acid uric máu tương ứng là 16,20 và 24,75% so với nhóm chứng (p<0,01). Trên mô hình gây viêm bằng carrageenan, GTC liều 6g/kg chuột cống trắng có tác dụng chống viêm tại thời điểm 5 giờ và 7 giờ sau khi gây viêm, tỷ lệ ức chế phù bàn chân chuột tương ứng là 27,06% (p<0,01) và 29,20% (p<0,05). Trên mô hình gây đau bằng mâm nóng có tiêm thêm chất kích thích đau carrageenan, GTC liều 6g/kg và 12g/kg chuột nhắt có tác dụng giảm đau, tỷ lệ ức chế phản ứng đau tương ứng là 20,72% và 21,40% so với nhóm chứng (p<0,05).

LV (nguồn: TC Dược học, 9/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả