SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng chống viêm và bảo vệ gan của cao sói rừng trên thực nghiệm

Đề tài do các tác giả Đỗ Thị Oanh, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Thị Bích Hằng (Trường ĐH Dược Hà Nội), Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh (Trường ĐH Y Hà Nội) thực hiện với cây sói rừng thu hái ở Vĩnh Phúc, phần trên mắt đất của cây được chế thành cao lỏng.
Về tác dụng chống viêm, trên mô hình gây tràn dịch màng bụng, sói rừng liều 5g/kg và liều 10g/kg có tác dụng chống viêm thông qua làm giảm số lượng dịch rỉ viêm, giảm hàm lượng protein trong dịch rỉ viêm và số lượng bạch cầu trong dịch rỉ viêm. Tác dụng chống viêm của sói rừng tương đương với aspirin liều 150 mg. Sói rừng liều cao có xu hướng chống viêm mạnh hơn liều thấp nhưng không có sự khác biệt. Về tác dụng bảo vệ gan, sói rừng liều 5g và 10g/kg thể trọng chuột có tác dụng bảo vệ gan trên mô hình gây tổn thương gan bằng paracetamol 400 mg/kg ở chuột nhắt trắng: giảm hoạt độ AST, ALT, nồng độ MDA (p< 0,05-0,001), giảm trọng lượng và tổn thương gan trên đại thể cũng như vi thể rõ rệt so với lô chuột nhắt bị gây độc bằng paracetamol, không dùng thuốc thử. Tác dụng bảo vệ gan của sói rừng trên mô hình gây độc bằng paracetamol ở chuột nhắt trắng tương đương với silymarin liều 70mg/kg (p>0,05) và không có sự khác biệt giữa hai liều nghiên cứu.
LV (nguồn: TC Dược học, số 411-2010)

Các tin khác: