SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng chống viêm mạn của saponin và flavonoid cây kim ngân (Lonicera japonica Thunb.)

Đề tài do các tác giả Lê Thị Diễm Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhiên, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Viết Thân, Nguyễn Xuân Thắng (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu tác dụng chống viêm mạn của soponin và flavonoid cây kim ngân kết hợp với α-chymotrypsin và α-amylase.

Saponin và flavonoid là hai hoạt chất có tác dụng sinh học đa dạng trên nhiều cơ quan khác nhau với hiệu quả rõ rệt. Flavonoid có khả năng điều hoà làm giảm tính thấm thành mạch, quét gốc tự do. Saponin có tác dụng chống viêm nhưng tác dụng này có thể tốt hơn khi kết hợp với α-chymotrypsin hoặc α-amylase.
Nghiên cứu tiến hành với saponin kim ngân toàn phần (SLj) và flavonoid kim ngân toàn phần (FLj); động vật thực nghiệm là chuột cống trắng đực và cái, trọng lượng 100-130g, chia làm 11 lô (lô khỏe; lô chứng: chuột được gây viêm, nuôi trong điều kiện bình thường; lô chuột thử saponin kim ngân toàn phần; lô chuột thử flavonoid kim ngân toàn phần; lô chuột thử α-chymotrypsin; lô chuột thử α-amylase; lô so sánh: chuột được uống indomethacin…); tiến hành gây viêm mạn theo mô hình gây u hạt thực nghiệm bằng amian.
Kết quả cho thấy, saponin và flavonoid kim ngân có tác  dụng chống viêm trên mô hình gây viêm mạn tính. Khi kết hợp saponin và flavonoid kim ngân với α-chymotrypsin và α-amylase, tác dụng tăng lên so với khi dùng đơn độc từng hoạt chất. Saponin và flavonoid kim ngân kết hợp với α-chymotrypsin và α-amylase có tác dụng làm giảm số lượng bạch cầu, không làm thay đổi nồng độ protein huyết thanh, làm tăng tỷ số A/G, làm giảm nồng độ seromucoid huyết thanh tương đương với của indomethacin ở lô đối chứng.
LV (nguồn: Tạp Chí Dược học, số 378-10/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả