SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng chống viêm của tầm gửi cây gạo – Taxillus chinensis (DC) Dams. Và tầm gửi cây na – Macrosolen tricolor (Lrcomte) Dans.

Đề tài do các tác giả Vũ Xuân Giang, Phạm Thanh Kỳ (ĐH Dược Hà Nội), Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh (ĐH Y Hà Nội) thực hiện thử tác dụng chống viêm của tầm gửi Taxillus chinensis (DC) Dans. sống trên cây gạo và loài Macrosolen tricolor (Lecomte) Dans. sống trên cây na.
Trên mô hình gây phù chân chuột cống trắng bằng carrageenin và gây viêm màng bụng chuột cống trắng bằng carrageenin + formaldehyd, cao lỏng tầm gửi cây gạo và cao lỏng tầm gửi cây na với liều 20g dược liệu/kg và 40g dược liệu/kg đều có tác dụng chống viêm cấp, tuy nhiên tầm gửi cây gạo có tác dụng mạnh hơn tầm gửi cây na, liều 40g/kg tác động tốt hơn liều 20g/kg. Trên mô hình gây viêm mạn bằng cách cấy sợi amiant dưới da gáy chuột, cao lỏng tầm gửi cây gạo và tầm gửi cây na ở cả 2 liều 30g/kg và 60g/kg không có tác dụng chống viêm mạn tính.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2011)

Các tin khác: