SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng chống viêm của cao lỏng lá vọng cách (Premna corymbosa Rottl. Et Willd.) trên thực nghiệm

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Kỳ (Trường ĐH Dược Hà Nội), Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh (Trường ĐH Y Hà Nội), Nguyễn Thị Hoa Hiên (Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội) thực hiện nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp và viêm mạn của lá cây vọng cách.

Nghiên cứu tiến hành với lá cây vọng cách được lấy tại xã Trực Nam, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định vào tháng 12/2007, rửa sạch đất cát, phơi se rồi sấy khô ở 50-600C; cao lỏng lá cây vọng cách và các hóa chất; động vật thí nghiệm là chuột nhắt trắng và chuột cống trắng.
Kết quả cho thấy, lá vọng cách liều 12g/kg ttc có tác dụng ức chế viêm cấp trên chuột cống gây viêm bằng carrageenin. Lá vọng cách liều 20g/kg ttc và 30g/kg ttc có tác dụng ức chế viêm mạn trên chuột nhắt trắng gây viêm bằng amiant.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả