SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan của các chế phẩm từ cây dầu giun trên mô hình gây tổn thương gan chuột nhắt trắng bằng paracetamol

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Nga (Cty CP Traphaco), Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh (ĐH Y Hà Nội), Bùi Hồng Cường (ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan của tinh dầu, cao chiết nước, cao chiết ethyl acetat chiết từ bộ phận trên mặt đất của cây dầu giun.
Trên mô hình gây tổn thương gan bằng paracetamol, chế phẩm cao nước toàn phần dược liệu dầu giun và cao chiết ethyl acetat từ dược liệu dầu giun có tác dụng bảo vệ gan thông qua làm hạn chế tăng trọng lượng gan tương đối và hoạt độ ALT, AST; hạn chế được một phần tổn thương trên giải phẫu vi thể gan. Cao chiết ethyl acetat từ dược liệu dầu giun có tác dụng chống oxy hóa thông qua tác dụng làm giảm hàm lượng của MDA trong dịch đồng thể gan. Tinh dầu dầu giun không có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2011)

Các tin khác: