SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa của nụ vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. et Perry. Myrtaceae)

Đề tài do các tác giả Trần Minh Ngọc, Đoàn Cao Sơn (Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương), Phạm Tuấn Anh, Đỗ Quyên (Trường ĐH Dược Hà Nội), Phương Thiện Thương (Viện Dược liệu) thực hiện.
Theo đó, dịch chiết methanol và nước của nụ vối đã được đánh giá tác dụng chống oxy hóa trên in vitro bằng các phương pháp thí nghiệm như thử tác dụng loại bỏ gốc DPPH, gốc ABTS.+, ức chế quá trình peroxy hóa lipid màng tế bào và ức chế enzym lipoxygenase. Kết quả thu được từ các thí nghiệm trên cho thấy hoạt tính chống oxy hóa mạnh của cả hai dịch chiết nụ vối. Dịch chiết nước có tác dụng dập tắt gốc tự do DPPD và ABTS.+ mạnh hơn dịch chiết methanol vì hàm lượng phenolic toàn phần trong dịch chiết nước cao hơn dịch chiết methanol. Tác dụng ức chế quá trình peroxy hóa lipid và lipoxygenase của dịch chiết methanol tốt hơn dịch chiết nước, điều này phù hợp với những nghiên cứu về thành phần hoạt chất của nụ vối. Kết quả nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ kinh nghiệm sử dụng nụ vối trong dân gian.
LV (nguồn: TC Dược học, 6/2011) 

Các tin khác: