SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa của chế phẩm chiết từ cây trám hồng trên mô hình gây tổn thương gan chuột nhắt trắng bằng paracetamol

Đề tài do các tác giả Hoàng Thị Lề (Viện dược liệu Trung ương), Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh, Hoàng Anh Dũng (Trường ĐH Y Hà Nội) Nguyễn Duy Thuần (Học viện y học cổ truyền Việt Nam) thực hiện nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa của dịch chiết lá và vỏ thân cây trám hồng.
Trên mô hình gây tổn thương gan bằng paracetamol, cao lỏng trám hồng vỏ và lá ở cả 2 liều (vỏ thân liều 5g/kg, 10g/kg; lá liều 5g/kg, 10g/kg) có tác dụng bảo vệ gan thông qua làm hạn chế tăng trọng lượng gan tương đối và hoạt độ ALT, AST, hạn chế được một phần tổn thương trên giải phẫu vi thể gan. Cao lỏng trám hồng vỏ không có tác dụng chống oxy hóa do không có tác dụng làm giảm nồng độ của MDA dịch đồng thể gan. Cao lỏng trám hồng lá có tác dụng chống oxy hóa do có tác dụng làm giảm nồng độc của MDA dịch đồng thể gan.
LV (nguồn: TC Dược học, 5/2011)

Các tin khác: