SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ và phục hồi tổn thương gan của cao lá móng trên thực nghiệm

Đề tài do các tác giả Trần Minh Hà, Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương (ĐH Y Hà Nội), Trần Thị Oanh (Công ty Dược liệu TW1), Trần Phi Hùng (Vụ Khoa học đào tạo – Bộ Y tế) thực hiện nhằm đánh giá tác dụng bảo vệ và phục hồi tổn thương gan của lá móng trên 2 mô hình thực nghiệm gây tổn thương gan cấp bằng paracetamol và carbon tetraclorid trên chuột nhắt trắng và bước đầu xác định cơ chế bảo vệ gan của cao lá móng.

Nghiên cứu tiến hành với cao lá móng tỷ lệ 2/1 do công ty Dược liệu TW1 (Mesiplantex) sản xuất và chuột nhắt trắng chủng Swiss khỏe mạnh, trọng lượng 25 ± 2g do viện Vệ sinh dịch tễ TW cung cấp.
Kết quả cho thấy, cao lá móng cả 2 liều 7g/kg và 14g/kg đều có tác dụng bảo vệ gan trên mô hình gây tổn thương gan cấp bằng paracetamol liều cao trên chuột nhắt. Tác dụng này của 2 liều là tương đương nhau và tương đương với tác dụng của silymarin 67mg/kg. Về tác dụng phục hồi tổn thương gan của cao lá móng trên mô hình gây viêm gan thực nghiệm bằng CCl4 sau 2 ngày điều trị, cao lá móng liều 7g/kg có tác dụng làm giảm hoạt độ AST và ALT có ý nghĩa thống kê (p<0,01) tuy chưa đưa được về mức bình thường, tác dụng này tương đương với silymarin liều 67mg/kg (p>0,05); sau 4 ngày điều trị, hoạt độ AST giảm 32,0% và ALT giảm 43,6%, tuy chưa đưa được về mức bình thường nhưng qua 2 liều nhắc lại cho thấy, cao lá móng đã có tác dụng phục hồi các tổn thương gan gây ra bởi CCl4. Cao lá móng còn có tác dụng bảo vệ thông qua cơ chế chống oxy hóa, ức chế quá trình peroxy hóa màng tế bào.
LV (nguồn: TC Dược học, số 384/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả