SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ tế bào gan của cao nhó đông (Morinda sp. Rubiaceae) trên thực nghiệm

Đề tài do tác giả Nguyễn Xuân Khu (BV Y học cổ truyền Sơn La) thực hiện nhằm đánh giá tác động dụng bảo vệ gan của cây nhó đông trên thực nghiệm.
Theo đó, cao nhó đông có tác dụng bảo vệ tế bào gan, làm giảm hoạt độ ALT và AST huyết tương, làm giảm MDA tạo ra ở gan, làm tăng GSH trong gan và giảm tổn thương gan trên mô hình chuột nhắt gây độc bằng CCl4. Mức độ tăng hoạt độ AST, ALT ở lô chuột uống CCl4 và cao nhó đông là 147,80% và 134,97% so với nhóm chứng sinh học, ít hơn so với lô chuột uống CCl4 và NaCl 9‰ (tăng 181,48% và 155,54%), p<0,05. Mức độ tăng nồng độ MDA trong gan ở lô chuột uống CCl4 và cao nhó đông (tăng 105,54% so với chứng sinh học), ít hơn so với lô chuột uống CCl4 và NaCl 9‰ (tăng 111,89% so với chứng sinh học), p<0,05. Mức độ giảm nồng độ GSH trong gan chuột nhóm được uống cao nhó đông (còn 45,23% so với chứng sinh học), ít hơn so với nhóm không được điều trị (còn 56,34% so với chứng sinh học), p<0,05.
LV (nguồn: TC Dược học, 6/2011)

Các tin khác: