SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sự thay đổi các chỉ số huyết động của mạch trung tâm võng mạc mắt glocom nguyên phát

Đề tài do các tác giả Đỗ Hoàng Hà, Đào Thị Lâm Hường (Bệnh viện Mắt Trung ương) thực hiện nhằm nghiên cứu sự thay đổi các chỉ số huyết động của động mạch trung tâm võng mạc mắt glocom nguyên phát.

 

Hình minh họa.

Theo đó, trên mắt glocom tốc độ dòng chảy của động mạch trung tâm võng mạc bị giảm sút, biểu hiện bằng sự thay đổi các chỉ số Vs, Vd và RI (Vs, Vd giảm, RI tăng). So với mắt người bình thường, sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Sự khác biệt của các chỉ số giữa hai nhóm mắt glocom nguyên phát góc đóng và góc mở không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Bệnh càng ở giai đoạn muộn, tổn hại đĩa thị giác càng nặng thì mức độ suy giảm huyết động của động mạch trung tâm võng mạc càng nhiều. Rối loạn huyết động là một trong những yếu tố quan trọng góp phần trầm trọng thêm những tổn hại do glocom gây nên vì vậy người thầy thuốc cần quan tâm trong phác đồ điều trị và theo dõi bệnh glocom nguyên phát.
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1-2012)

Các tin khác: