SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sự tạo rễ và tăng trưởng của chồi cây điều cao sản trong giai đoạn in vitro và ex vitro

Đề tài do ThS. Nguyễn Đình Sỹ làm chủ nhiệm, Trung tâm phát triển KH&CN Trẻ chủ trì, vừa được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu.

Mục tiêu của đề tài là tạo ra một số lượng lớn cây điều in vitro hoàn chỉnh, đồng nhất và phát triển tốt, có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong giai đoạn vườn ươm, góp phần nâng cao chất lượng về giống đáp ứng nhu cầu sản xuất.
Tác giả tiến hành nghiên cứu với 2 giống điều cao sản là TL6/3 và PN1.
Theo đó, môi trường lỏng với giá thể là lưới inox thích hợp cho sự tạo rễ. Giống điều PN1 có khả năng tạo rễ sớm hơn so với TL6/3. Môi trường bổ sung saccharose 30g/l, vitamin Morel, IBA 3mg/l (Indol - 3 - butyric acid) và NAA (Napthalen acetic acid) 1mg/l thích hợp cho sự tạo rễ. Cây điều có chiều dài rễ 1-1,5cm cho tỷ lệ sống cao hơn khi được nuôi cấy trong điều kiện quang tự dưỡng với cường độ ánh sáng 90 µmol m-2s-1. Đất + xơ dừa + tro trấu tỷ lệ 1:1:1 là thích hợp cho cây điều giai đoạn ex vitro. Tác giả đề nghị tiếp tục nghiên cứu sự tạo rễ cây điều in vitro qua việc áp dụng phương pháp nuôi cấy quang tự dưỡng.
Lam Vân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả