SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sự tạo phức đơn ligan giữa Zn(II) với Pan bằng phương pháp chiết – trắc quang và ứng dụng xác định kẽm trong thuốc mỡ

Đề tài do tác giả Nguyễn Khắc Nghĩa, Hoàng Văn Trung (Khoa Hóa, Đại học Vinh - Nghệ An) thực hiện nhằm nâng cao độ nhạy, độ chọn lọc, độ chính xác của phép xác định vi lượng kẽm ứng dụng trong thực tế nghiên cứu.

Nhóm tác giả lấy dung dịch Zn(2+) từ muối Zn(NO3).6H2O (PA) trong nước cất hai lần được axit hóa bằng phương pháp chuẩn độ complexon. Với dung dịch PAN, được pha từ lượng cân chính xác bằng axeton. Dung dịch EDTA, NaNO3, NaOH, HNO3, các loại dung môi hóa chất đều thuộc loại tinh khiết phân tích.
Qua các thí nghiệm cho thấy, bước sóng tối ưu ở diều kiện phân tích λ MAX=556nm, điều kiện tối ưu cho sự tạo phức pH=7,3, thể tích dung môi chiết V= 5,00ml cho 10ml dung dịch phức, đo quang 40 phút sau khi chiết.
Ngoài ra, đề tài đã xây dựng được phương trình đường chuẩn biểu diễn sự phụ thuộc mật độ quang của phức màu Zn (II)- PAN vào nồng độ của Zn(II): A= 4,6778.104C + 0,0298.
Kết quả nghiên cứu đã được áp dụng trong việc xác định hàm lượng kẽm trong thuốc mỡ bôi da do công ty dược Hà Tây sản xuất thu được 65,602<= m(Zn) <=66,884mg. Kết quả này phù hợp với hàm lượng được ghi trên bao bì sản phẩm.

BH (Theo tạp chí Hóa học &ứng dụng, số4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả