SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sử dụng phụ gia chống tách pha cho xăng sinh học

Xăng sinh học sẽ dần là nhiên liệu thay thế cho xăng truyền thống sử dụng cho các loại động cơ đốt trong. Tuy nhiên trong quá trình tồn trữ, xăng sinh học rất dễ hấp thụ nước do có chứa Ethanol. Khi hàm lượng lượng nước trong xăng đạt đến giá trị nhất định sẽ xuất hiện sự tách pha. Vì vậy, TS. Đặng Kim Hoàng, Trường Đại học Bách khoa đã nghiên cứu sử dụng phụ gia chống tách pha cho xăng sinh học.

Trong đề tài này, tác giả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách pha của xăng sinh học (E5, E10) như: hàm lượng ethanol; hàm lượng nước có khả bị nhiễm vào xăng sinh học trong quá trình vận chuyển và tồn trữ.

Nghiên cứu cũng đã khảo sát bổ sung vào xăng sinh học các phụ gia như rượu isoamyl (IAA) và triethylamin (TEA) nhằm hạn chế sự tách pha. Kết quả cho thấy IAA, TEA có thể sử dụng làm phụ gia chống tách pha cho xăng sinh học. Khi kết hợp, hai loại phụ gia này đem lại hiệu quả đáng kể.

Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: