SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sử dụng mỡ đà điểu làm mỡ bôi trơn cho cặp lắp ghép trục thép – bạc đồng

Các tác giả Trần Đình Phong (Cao học Kỹ thuật tàu thủy 2009 – Trường Đại học Nha Trang), Phùng Minh Lộc (Khoa Kỹ thuật giao thông – Trường Đại học Nha Trang) thực hiện nghiên cứu nhằm tinh chế nguyên liệu mỡ đà điểu thành các este để pha chế mỡ bôi trơn; pha chế dầu gốc là este tinh chế từ mỡ đà điểu và thử nghiệm để đạt được các tính chất cần có của mỡ bôi trơn; thử nghiệm khả năng bôi trơn cho cặp lắp ghép trục thép – bạc đồng thông qua các thông số cơ bản.

Hiện nay, khi các yêu cầu về an toàn môi trường ngày càng tăng, việc tạo ra các sản phẩm bôi trơn có khả năng phân hủy sinh học cao, thay thế cho các sản phẩm bôi trơn gốc dầu mỏ truyền thống ngày càng trở nên cấp thiết.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các thông số của mỡ bôi trơn sản xuất từ mỡ đà điểu cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu của mỡ bôi trơn thương phẩm. Trong điều kiện thực nghiệm, khả năng bôi trơn của mỡ này tương đương với mỡ thương phẩm.

Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu về sự biến tính của mỡ sản xuất từ mỡ đà điểu theo thời gian bảo quản so với quy định của mỡ thương phẩm, đồng thời điều chỉnh tỷ lệ phụ gia để hoàn thiện sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị thương phẩm cho ngành chăn nuôi đà điểu, giảm sự phụ thuộc vào mỡ bôi trơn gốc dầu mỏ.
MN (nguồn: TC KH-CN thủy sản, Trường ĐH Nha Trang, số 2-2014)

Các tin khác: