SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sử dụng bọ đuôi kìm trong phòng chống rệp sáp mềm nâu hại cà phê ở tỉnh Sơn La

Các tác giả Bùi Thị Sửu, Vũ Quang Giảng,… (Đại học Tây Bắc, Sơn La) tập trung nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ăn mồi của bọ đuôi kìm (Eparchus sp.) được sử dụng trong phòng trừ rệp sáp mềm nâu (C. hesperidum L.) hại cà phê tại tỉnh Sơn La.

Theo đó, trên cây cà phê, loài bọ đuôi kìm Eparchus sp. xuất hiện và diễn biến tỷ lệ thuận với loài rệp sáp mềm nâu Coscus hesperidum Linnaeus. Vòng đời của bọ đuôi kìm Eparchus sp. kéo dài 63,90 ± 1,95 ngày khi chúng ăn rệp sáp mềm nâu, trải qua các pha phát dục trứng, ấu trùng và trưởng thành. Trưởng thành cái có sức đẻ trứng lớn, đẻ trứng 1 – 3 lần, trung bình đạt 46,81 quả/ổ, tỷ lệ trứng nở cao, trung bình 84,26%. Trưởng thành có thể ăn tất cả các pha phát triển của rệp sáp mềm nâu nhưng chúng ăn rệp non 2 tuổi nhiều nhất.

Như vậy, loài bọ đuôi kìm Eparchus sp. là loài bắt mồi hiệu quả có ý nghĩa trong phòng trừ rệp sáp mềm nâu C. hesperidum L. hại cà phê, chè. Nghiên cứu này là cơ sở để tiếp tục đánh giá khả năng khống chế rệp sáp mềm nâu của bọ đuôi kìm ở ngoài đồng ruộng.
LV (Nguồn: Tạp chí Bảo vệ thực vật, số 6-2015)

Các tin khác: