SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sử dụng Bacillus subtilis để tách protein từ phế liệu tôm trong quy trình sản xuất chitin ở quy mô tiền pilot

Đề tài do TS. Đỗ Thị Bích Thủy (Trường ĐH Nông lâm Huế) thực hiện nghiên cứu tách protein từ phế liệu tôm (PLT) ở quy mô tiền pilot nhằm xây dựng quy trình sản xuất chitin có sử dụng vi khuẩn Bacillus subtilis.
Hiện nay trên thế giới, các hợp chất từ PLT được trích ly để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, trong đó hợp chất có giá trị nhất là chitin và dẫn xuất của nó chính là chitosan đang được quan tâm nhiều.
Nghiên cứu sử dụng Bacillus subtilis để tách protein từ PLT ở 2 quy mô là bình tam giác 1000 ml và hệ thống lên men 5 lít ở 35 độ C; khảo sát 2 phương pháp lên men (lên men chìm và lên men trong môi trường bán rắn) trong bình tam giác 1000 ml.
Kết quả cho thấy, phương pháp lên men chìm có nhiều lợi thế hơn trong điều kiện tỷ lệ giữa các thể tích canh trường và khối lượng phế liệu tôm là 1:15 và pH ban đầu bằng 7. Việc nghiên cứu trong hệ thống lên men 5 lít thực hiện nuôi cấy chìm. Ở quy mô này đã nghiên cứu chế độ sục khí và tốc độ cánh khuấy trong khi cố định pH ban đầu, tỷ lệ canh trường và PLT. Như vậy, đã xác định được một số thông số tách protein ra khỏi PLT như sau: nhiệt độ 35 độ C, pH ban đầu là 7, tỷ lệ canh trường và PLT là 1:15, tốc độ cánh khuấy 10 vòng/phút, chế độ sục khí 3 bar. Việc áp dụng chế độ công nghệ này có thể tách được khoảng 80% protein từ PLT.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 8/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả