SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sự biến đổi của lượng mưa trong thời kỳ gió mùa Tây Nam thịnh hành ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Tác giả Trần Đình Linh (Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) thực hiện nghiên cứu nhằm xem xét sự biến đổi theo thời gian của tổng lượng mưa trong thời kỳ gió mùa thịnh vượng ở hai vùng khí hậu phía Nam Việt Nam (Tây Nguyên và Nam Bộ) và tìm nguyên nhân của sự biến đổi từ sự biến đổi của gió mùa tây nam.

Tác giả chia khu vực nghiên cứu thành 4 khu vực nhỏ gồm Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, tương ứng trên mỗi khu vực xem xét sự biến động của lượng mưa, tốc độ gió vĩ hướng và gió kinh hướng trong thời kỳ 1981-2010.

Kết quả phân tích cho thấy, lượng mưa trong thời kỳ gió mùa thịnh vượng ở Tây Nguyên và Nam Bộ có sự biến đổi theo thời gian, 3/4 khu vực thể hiện xu thế tăng lên theo thời gian, riêng khu vực Đông Nam Bộ thể hiện xu thế giảm nhẹ. Sự biến động của tốc độ gió vĩ hướng và tốc độ gió kinh hướng qua từng năm là một nguyên nhân dẫn đến sự biến động của lượng mưa trên khu vực nghiên cứu.

Vai trò của hệ thống gió mùa có nguồn gốc từ áp cao Mascarene tăng lên trong những năm có lượng mưa lớn và giảm xuống trong những năm có lượng mưa nhỏ. Hướng gió ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng thay đổi, so với hướng gió trung bình, trong những năm có lượng mưa lớn gió có hướng thiên Tây hơn, còn trong những năm có lượng mưa nhỏ gió lại thiên Nam hơn. Sự biến động phạm vi ảnh hưởng của hai hệ thống gió mùa là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự biến đổi lượng mưa trên khu vực.
LV (nguồn: Tạp chí Khí tượng thủy văn, tháng 7/2015)

Các tin khác: