SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sự biến đổi chức năng thông khí phổi ở người bệnh hen phế quản trước và sau tập khí công dưỡng sinh

Đề tài do các tác giả Lê Thị Kim Dung, Phạm Thúc Hạnh thực hiện nghiên cứu sự thay đổi chức năng thông khí phổi của 22 bệnh nhân bị hen phế quản giai đoạn 1 và 2 trước và sau tập thở khí công dưỡng sinh 60 ngày, mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 45 phút.

Kết quả cho thấy, tập khí công dưỡng sinh làm tăng dung tích sống thở chậm (SVC), tăng lưu lượng ở các phế quản vừa và các phế quản nhỏ, sự thay đổi có ý nghĩa thống kê. Như vậy, khí công dưỡng sinh đã cải thiện được chức năng thông khí phổi của bệnh nhân hen phế quản và làm giảm được hội chứng rối loạn thông khí tắc nghẽn. Số lần lên cơn hen giảm, số bệnh nhân dùng thuốc cũng giảm đi, điều này chứng tỏ khí công dưỡng sinh làm đỡ được bệnh hen rõ rệt.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 7-2009)

Các tin khác: