SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bã khoai mì phục vụ cho nông nghiệp sinh thái

Đề tài do tác giả Vũ Hải Yến (Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM) thực hiện nhằm góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của cây khoai mì và tạo ra sản phẩm có giá trị cho nông nghiệp.

Sau 60 ngày nghiên cứu với nguyên liệu đầu vào là bã khoai mì và xơ dừa kết hợp thêm một số chủng vi sinh vật đã tạo ra sản phẩm hữu cơ có tỷ lệ N:P:K = 2,82% : 5,86% : 4,91%. Đó là loại phân hữu cơ rất tốt cho cây trồng.

Thành phần trong bã khoai mì chủ yếu là chất hữu cơ và cellulose. Vì vậy trong quá trình ủ compost ngoài phương pháp ủ tự nhiên cần phải có phương pháp xử lý thích hợp để thúc đẩy quá trình phân hủy một cách nhanh chóng. Cần bổ sung thêm một số chủng vi sinh vật nhằm thúc đẩy quá trình phân hủy lignin và cellulose. Việc bổ sung vi sinh vật trong quá trình ủ bã khoai mì còn làm cho quá trình ủ diễn ra nhanh hơn. Điều này rất có ý nghĩa khi sản xuất với qui mô lớn vì sẽ tiết kiệm thời gian ủ, giảm bớt chi phí trong quá trình sản xuất nông nghiệp mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho nhà sản xuất.
LV (nguồn: HN ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM lần 1)

Các tin khác: