SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sản xuất củ hoa lily bằng phương pháp tách vảy củ

Nhóm nghiên cứu Viện nghiên cứu rau quả, Hội sinh lý thực vật Việt Nam đã tìm ra một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống bằng giâm vẩy củ để làm tăng năng suất, chất lượng củ nhỏ, đồng thời nghiên cứu kỹ thuật xử lý phá ngủ củ sau thu hoạch, từ đó có thể chủ động một phần sản xuất được củ giống, giảm sự lệ thuộc vào củ giống của nước ngoài, có thể sản xuất hoa Lily quanh năm, đem lại lợi ích kinh tế lớn.

Lily là loại cây có khả năng nhân giống bằng phương pháp nhân vô tính. Có nhiều phương pháp nhân giống tạo củ như hình thức củ mẹ đẻ củ con, củ con hình thành trên trục thân nằm dưới đất, củ con hình thành ở nách lá phần thân trên mặt đất hay phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào, nhân giống bằng vẩy củ… Trong đó nhân giống bằng cách tách vảy củ là phương pháp được áp dụng chủ yếu ở các nước sản xuất củ giống Lily. Ở Việt Nam, phương pháp nhân giống này hầu như chưa được áp dụng.

Nghiên cứu này đã tìm ra các thông số kỹ thuật thích hợp cho quy trình sản xuất củ nhỏ hoa Lily bằng phương pháp giâm vảy. Kết quả đã xác định được chu vi củ giống ban đầu dùng để lấy vảy giâm là 20/22 cm và giâm trên giá thể phối hợp theo lớp giữa đất và xơ dừa làm tăng năng suất, chất lượng củ nhỏ. Đồng thời nghiên cứu được cơ chế ngủ nghỉ và kỹ thuật xử lý củ nhỏ sau thu hoạch, theo đó, xử lý lạnh đã làm biến đổi nhanh chóng hàm lượng tinh bột và đường trong củ theo hướng giảm nhanh hàm lượng tinh bột, tăng hàm lượng đường hòa tan và sacharose đến ngày 40 sau xử lý, sau 40 ngày sự biến đổi đó chậm dần.

Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: