SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở cán bộ công an có tăng huyết áp nguyên phát

Đề tài do các tác giả Lê Hồng Nga (bệnh viện 30/4), Trương Văn Trị, Nguyễn Đức Công (Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM) thực hiện nhằm khảo sát đặc điểm rối loạn lipid máu ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trong lực lượng công an điều trị tại bệnh viện 30/4.

Nghiên cứu tiến hành với 2 nhóm: nhóm bệnh gồm 223 bệnh nhân là cán bộ nam công an được chấn đoán là tăng huyết áp nguyên phát, điều trị tại bệnh viện 30/4 từ 3/2005-5/2006, chưa sử dụng các thuốc làm hạ lipid máu và thuốc ảnh hưởng đến lipid máu; nhóm chứng gồm 126 cán bộ nam công an đến khám sức khỏe tại phòng khám bệnh viện 30/4, không có bệnh lý liên quan đến rối loạn lipid máu, không tăng huyết áp, không sử dụng thuốc ảnh hưởng đến lipid máu…

Kết quả cho thấy, tuổi trung bình của bệnh nhân là 48,02 ± 5,97, lứa tuổi gặp nhiều nhất là 40-50 tuổi (chiếm 70,2%). Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có rối loạn lipid máu trong nhóm bệnh rất cao (92,8%), trong đó rối loạn thường gặp nhất là tăng TC (75,3%), kế đến là tăng TG (74,4%), sau đó là tăng LDL-c (60,0%) và cuối cùng là giảm HDL-c (19,3%). Tỷ lệ số thành phần lipid bị rối loạn ở nhóm tăng huyết áp và nhóm không tăng huyết áp không có sự khác biệt. Rối loạn 1, 2, 3 và 4 thành phần lipid máu ở nhóm tăng huyết áp là 9,9%, 37,2%, 38,5% và 7,2%, tương đương với nhóm không tăng huyết áp (lần lượt là 15,0%, 37,3%, 34,2% và 2,4%). Tỷ lệ rối loạn lipid máu ở nhóm có tăng huyết áp từ cấp úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá và đại tá là tương đương, lần lượt là 92,0%, 97,3%, 97,7%, 80% và 85,7%.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả