SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu quy trình xử lý mẫu xác định các chất sudan trong mỹ phẩm và thực phẩm

Đề tài do tác giả Nguyễn Văn Yên và CS (Sở Y tế Hà Nội) thực hiện nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý mẫu nhằm thu hồi toàn lượng chất phân tích với số giai đoạn thao tác tối ưu, giảm bớt các sai số do quá trình xử lý mẫu gây nên, phục vụ xác định các chất sudan trong mỹ phẩm.
Từ kết quả khảo sát đã xây dựng được quy trình chiết tách chất màu sudan ra khỏi các thành phần khác của chế phẩm như phấn hồng, son nước, sơn móng tay, bột ớt, bột gia vị, bột màu thực phẩm, tương ớt, nước sốt, gói lẩu, trứng gà, vịt bằng chiết nóng với aceton với hiệu suất chiết khá cao (từ 81-99%) với cả 4 loại sudan. Dịch chiết được sử dụng để phân tích bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao để xác định sudan trong các chế phẩm. Phương pháp đơn giản này cho phép giảm được tối đa thời gian xử lý mẫu, có thể áp dụng được cho tất cả các phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm, phục vụ công tác kiểm tra và sản xuất tại thành phố Hà Nội.
LV (nguồn: TC Dược học, số 411-2010)

Các tin khác: