SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu quy trình tạo callus thông đỏ Việt Nam (Taxus wallichiana Zucc Pilg.)

Đề tài do các tác giả Vũ Bình Dương, Nguyễn Văn Long, Hoàng Văn Lương, Nguyễn Tùng Linh (Học viện Quân y), Sang Yo Byun (ĐH Tổng hợp Ajou – Hàn Quốc) thực hiện nghiên cứu quy trình nuôi cấy tạo callus – đây là giai đoạn đầu tiên của quy trình sinh khối thông đỏ Việt Nam đang được triển khai ở Học viện Quân y.

Nghiên cứu tiến hành với mẫu thông đỏ Việt Nam (Taxus wallichiana Zucc Pilg.) thu thập tại Đà Lạt, Lâm Đồng.
Kết quả, đã tạo được callus từ mẫu thân thông đỏ Việt Nam,bước đầu tiên trong quy trình sinh khối tế bào thực vật tạo ra taxol dùng làm thuốc điều trị ung thư. Đã khảo sát được thành phần môi trường phù hợp nhất là môi trường B5 có bổ sung 2,0mg/l NAA và 0,2mg/l kinetin, chu kỳ nuôi cấy trong 35 ngày.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2008)

Các tin khác: