SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa cẩm chướng SP1 (DIANTHUS CARYOPHYLUS TOPAZ) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Đề tài do các tác giả Lê Đức Thảo, Nguyễn Thị Kim Lý (Viện Di truyền nông nghiệp), PGS.TS Hoàng Ngọc Thuận (Trường ĐH Nông nghiệp I) thực hiện nghiên cứu biện quy trình nhân giống hoa cẩm chướng SP1 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào nhằm nhân nhanh, đưa giống cây này phát triển ra sản xuất.

Nghiên cứu tiến hành với mẫu nuôi cấy là chồi đỉnh và chồi nách của giống cẩm chướng SP1 (Dianthus caryophyllus Topaz), được cấy vào môi trường MS (Murashige & Skoog) có bổ sung 2% đường, 6,5g/l agar; môi trường tái sinh chồi và nhân nhanh dùng MS, pH 5,8-60, 10% nước dừa, 6,5g/l agar, 2% đường; điều kiện nuôi cấy: nhiệt độ 25-280C, ánh sáng 1500-2000 Lux, thời gian chiếu sáng 8 giờ/ngày; giá thể cát sạch, hạt perlite, cát sông, đất màu, rễ bèo phơi khô…
Kết quả cho thấy, mẫu được khử trùng với HgCl2 0,1% trong thời gian 7 phút cho tỷ lệ sống sau 3 tuần cao nhất (78%); môi trường MS + 10% nước dừa +6,5 g/l agar + 3% đường bổ sung BAP 1mg/l + Kinetin 0,5 mg/l đạt hệ số nhân cao nhất 7,52 lần. Môi trường tạo cây hoàn chỉnh MS/2 +6,5 g/l agar +2% đường bổ sung NAA 0,2 mg/l cho tỷ lệ cây sống ra rễ cao nhất đạt 93,11% sau 1 tháng. Tỷ lệ cây sống sau khi đưa ra vườn ươm với giá thể hỗn hợp (B) gồm hạt perlite 30% + cát sông 10% + đất màu 10% + rễ bèo phơi khô xay nhỏ 50% đạt cao nhất 51,56% sau 3 tuần. Pomior đã làm tăng tỷ lệ cây sống, có tác dụng tốt tới sinh trưởng của cây con, cho cây con khoẻ, đủ tiêu chuẩn đưa cây ra vườn sản xuất. Với giá thể B khi phun Pomior 0,3%, sau 3 tuần tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn là 64,81%.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả