SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu quá trình thủy phân tinh bột hạt mít bằng enzyme Termamyl 120L và AMG 300L để lên men rượu chưng cất

Đề tài do các tác giả Nguyễn Minh Hiền, Nguyễn Thúy Hương (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) thực hiện khảo sát ảnh hưởng của quá trình thủy phân tinh bột hạt mít đã hồ hóa bằng enzyme Termamyl 120L và AMG 300L để ứng dụng lên men rượu chưng cất.

Kết quả, quá trình dịch hóa: bổ sung 0,1% Termamyl 120L vào dịch hạt mít đã hồ hóa pH 5,5-6, duy trì nhiệt độ 95 độ C trong bể ổn nhiệt. Sau 120 phút, hàm lượng đường khử đạt được 32,88 g/l. Sau quá trình dịch hóa, thực hiện quá trình đường hóa bằng cách hạ nhiệt độ dịch cháo xuống 60 độ C, dùng HCl chỉnh pH đến 4,25 rồi bổ sung 0,12% AMG 300L. Sau 175 phút, hàm lượng đường khử trong dịch cháo đạt 94,44 g/l, tổng hàm lượng chất khô hòa tan đạt 160bx, độ chua tính theo acid sunfuric là 1,25g/l. Sau quá trình dịch hóa và đường hóa, hiệu suất thủy phân đạt 97,2%. Dịch hạt mít sau khi thủy phân đạt yêu cầu để lên men rượu chưng cất.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 11/2008)

Các tin khác: