SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu quá trình gia nhiệt bằng khí nóng cho khuôn phun ép tạo sản phẩm dạng lưới

Công nghệ gia nhiệt cho bề mặt khuôn trong quá trình phun ép nhựa là một trong những đề tài đang được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu hiện nay. Trong quy trình phun ép nhựa, nhiệt độ khuôn càng cao sẽ có tác dụng tốt với chất lượng sản phẩm, tuy nhiên nhiệt độ khuôn càng cao sẽ làm cho thời gian giải nhiệt khuôn càng dài.

Để khắc phục nhược điểm trên, các  tác giả Phạm Sơn Minh, Đỗ Thành Trung, Trần Minh Thế Uyên (Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM) và Lê Tuyên Giáo (Cao đẳng Nghề LILAMA 2) đã tiến  hành “Nghiên cứu quá trình gia nhiệt bằng khí nóng cho khuôn phun ép tạo sản phẩm dạng lưới”.
 
Trong nghiên cứu, phương pháp gia nhiệt cho bề mặt khuôn từ bên ngoài với dòng khí nóng được thực hiện trên khuôn thực tế. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy: nhiệt độ bề mặt khuôn sẽ tăng nhanh trong 5 giây đầu của quá trình gia nhiệt, sau đó sẽ tăng chậm trong 15 giây tiếp theo và ổn định sau 20 giây. Với vùng gia nhiệt cục bộ, khi tăng nhiệt độ dòng khí nóng từ 200oC đến 400oC, nhiệt độ ổn định của lòng khuôn sẽ tăng từ 90oC đến 160oC. Với phương pháp mô phỏng bằng phần mềm ANSYS CFX, quá  trình gia nhiệt bằng khí nóng có thể được dự đoán khá chính xác với sai lệch nhiệt độ nhỏ hơn 10oC. Ngoài ra, phân bố nhiệt độ tại vùng gia nhiệt cũng được làm rõ dựa vào kết quả mô phỏng.

Kết quả nghiên cứu đã cho phép tiến tới ứng dụng công nghệ gia nhiệt cho bề mặt lòng khuôn thông qua phương pháp gia nhiệt bằng khí nóng với nhiệt độ trong khoảng 200oC – 400oC. Phương pháp này có thể ứng dụng cho hầu hết các loại nhựa thông dụng.
Nguồn: Tạp chí KHGDKT, số 32/2015
 

Các tin khác: