SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu phương pháp xác định và bước đầu khảo sát tình hình ô nhiễm sudan trong trứng gia cầm tiêu thụ trên thị trường

Đề tài do PGS.TS Đậu Ngọc Hào, ThS. Chử Văn Tuất; các tác giả Trần Thị Mai Thảo, Bùi Thị Phương Hòa, Phan Thị Huệ, Nguyễn Đình Thọ (Trung tâm kiểm tra vệ sinh Thú y TWI – Cục thú y) thực hiện nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định sudan trong trứng gia cầm bằng sắc ký lỏng phổ khối LC/MSn ion trap.

Nghiên cứu tiến hành xây dựng phương pháp xác định sudan I và IV trong trứng gia cầm bằng sắc ký lỏng phổ khối LC/MSn ion trap qua 4 bước; thí nghiệm xác định sự nhiễm sudan vào lòng đỏ trứng; khảo sát tình hình tồn dư sudan I và IV trong trứng gia cầm tiêu thụ trên thị trường… Các thí nghiệm được thực hiện trong năm 2007 tại phòng thí nghiệm Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TWI-Cục thú y.
Kết quả cho thấy, chất nhuộm màu sudan I và IV nhiễm được vào lòng đỏ trứng bằng con đường thức ăn, làm cho lòng đỏ trứng có màu đậm trông bắt mắt hơn so với lòng đỏ của trứng bình thường. Sudan có đặc tính hòa tan được trong dầu mỡ nên trong đường tiêu hóa của gia cầm, đặc biệt là ruột non, sudan có trong thức ăn đã được hòa tan, từ đó hấp thu vào cơ thể và xâm nhập vào lòng đỏ trứng. Sudan không tan trong nước, vì vậy chúng không ngấm được vào trong lòng đỏ trứng, nhưng sudan hòa tan trong nước muối bão hòa và ngâm trứng 3 tuần trong nước muối bão hòa có bổ sung sudan. Phương pháp xác định chất nhuộm màu sudan I và IV trong trứng gia cầm bằng sắc ký lỏng phổ khối LC/MSn ion trap do phòng thí nghiệm của Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TWI (Cục thú y) xây dựng là phù hợp để phát hiện và định lượng sudan I, IV trong trứng gia cầm với giới hạn phát hiện là 25 ppb, giới hạn định lượng là 100 ppb, khoảng tuyến tính từ 100-1000 ppb, độ thu hồi trên 55%. Kết quả phân tích sudan I, IV trong 120 mẫu trứng gia cầm thu thập tại các chợ giáp biên giới và cửa khẩu thuộc các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, các chợ đầu mối, bán lẻ, các siêu thị thuộc Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên đều không phát hiện thấy chất nhuộm màu sudan I và IV.
LV (nguồn: TC NN&PTNT số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả