SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu phát triển cao su tiểu điền tại tỉnh Thừa Thiên – Huế

Đề tài do PGS.TS Nguyễn Minh Hiếu, ThS. Trần Phương Đông (ĐH Nông lâm Huế) thực hiện đánh giá tổng thể vườn cây cao su vào thời gian khai thác.
Theo đó, diện tích cao su Thừa Thiên – Huế là 7858,9 ha, tiểu điền chiếm 97,8%, phân bố ở 4600 nông hộ thuộc 5 huyện, 26 xã, trong đó 10 xã dân tộc thiểu số. Phát triển cao su theo quy mô nhỏ, bình quân chỉ đạt 1,39 ha cao su/hộ. Thành phần giống khá phong phú: RRIM600, GT1, PB260, PB235, RRIV3, RRIV4, RRIC121. Cao su được trồng theo chương trình 327 và dự án đa dạng hóa nông nghiệp. Thực tế sản xuất cho thấy một số giống sinh trưởng tốt và bước đầu thích ứng tốt với điều kiện Thừa Thiên – Huế như RRIM600, GT1 và PB260. Độ biến động về chiều cao cành, vanh thân và năng suất cá thể tương đối cao. Hàm lượng mủ khô (DRC) mùa mưa thấp hơn rõ rệt so với mùa khô. Áp dụng chế độ cạo dày đặc là nguyên nhân chính làm giảm năng suất mủ, đại bộ phận các vườn cây đang khai thác đều vi phạm tiêu chuẩn khai thác của ngành. Bệnh loét sọc mặt cạo, khô miệng cạo, rụng lá phấn trắng chiếm tỷ lệ tương đối cao. Đề tài kiến nghị, cao su là cây đa chức năngtrên vùng gò đồi Thừa Thiên – Huế nên cần có quy hoạch để khai thác hết diện tích, thay thế các vườn keo kém hiệu quả trên vùng gò đồi. Có các chương trình hỗ trợ về rèn luyện tay nghề để giúp nông dân thực hiện đúng quy trình cạo mủ, đảm bảo yêu tố khai thác lâu dài của vườn cây. Khuyến khích nông dân đầu tư thích đáng để tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích hiện có.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 2+3/2011)

Các tin khác: