SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu nồng độ và mối liên quan của insulin, peptid C huyết thanh với tổn thương thận ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Đề tài do các tác giả Hoàng Trung Tráng, Phan Văn Phương (Bệnh viện Bưu điện II) thực hiện nhằm nghiên cứu nồng độ insulin, peptid C, chỉ số kháng insulin (RI) và chức năng tế bào b (CNTB b) huyết thanh lúc đói ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2; tìm mối liên quan của các chỉ số trên với mức độ bài tiết albumin niệu.

Nghiên cứu tiến hành với nhóm chứng gồm 50 người khỏe mạnh, tuổi trung bình 48,7 ± 6,3 và nhóm bệnh là các bệnh nhân đái tháo đường typ 2, tuổi từ 30-60, điều trị nội trú tại Bệnh viện Bưu điện II trong thời gian từ 9/2005-12/2007.
Theo đó, 124 bệnh nhân đái tháo đường typ 2 đã được định lượng microalbumin niệu/24h cho thấy: đối với bệnh nhân đái tháo đường typ 2 bài tiết albumin niệu trong giới hạn bình thường có hiện tượng kháng insulin chiếm ưu thế so với người khỏe mạnh: nồng độ insulin huyết thanh lúc đói, chỉ số RI tăng và CNTB b giảm có ý nghĩa (p<0,05); nồng độ peptid C huyết thanh lúc đói khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05). Số bệnh nhân có nồng độ insulin và peptid C ở mức tăng và bình thường chiếm tỷ lệ cao, tương ứng 93,3% và 66,2%. Đối với bệnh nhân đái tháo đường typ 2 bài tiết albumin niệu bất thường, ngoài tình trạng kháng insulin còn có tình trạng giảm tiết insulin nội sinh so với người khỏe mạnh: nồng độ insulin huyết thanh lúc đói, chỉ số RI tăng và CNTB b giảm có ý nghĩa (p<0,05). Số bệnh nhân có nồng độ peptid C huyết thanh lúc đói giảm chiếm tỷ lệ cao (55,3%). Hiện tượng kháng insulin và giảm tiết insulin nội sinh ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có từ khi xuất hiện vi đạm niệu. Nồng độ peptic C huyết thanh lúc đói giảm liên quan với tổn thương thận ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả