SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu nổ phối hợp lượng thuốc trong lỗ khoan và vật liệu bua Kabenlis tại mỏ đá vôi Hồng Sơn – Bút Sơn

Đề tài do ThS.NCS Lê Ngọc Ninh (Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên) thực hiện nghiên cứu nổ phối hợp lượng thuốc trong lỗ khoan và vật liệu bua Kabenlis.

Theo đó, phương pháp nổ phối hợp hai loại thuốc nổ trong cùng lỗ khoan có sử dụng vật liệu bua Kabenlis là một trong những phương pháp nổ mìn tiên tiến. Việc xác định lại các thông số hợp lý của cấu trúc lượng thuốc trong lỗ mìn đã mang lại hiệu quả về kinh tế, đặc biệt khi sử dụng thuốc nổ ANFO ở phần trên của lỗ mìn. Theo kết quả ban đầu cho thấy, phương pháp nổ với cấu trúc lượng thuốc nêu trên đã giảm từ 3-5% giá thành thuốc nổ cho mỗi lỗ mìn trước đây và giảm được chấn động so với phương pháp nổ với lỗ khoan nạp một loại thuốc nổ. Mặt khác, khi kiểm tra về hàm lượng độ khí độc hại và bụi đều thấp hơn nồng độ cho phép. Do đó, tác giả đề nghị các mỏ lộ thiên Việt Nam nên ứng dụng những kết quả nghiên cứu này để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu những tác động có hại đến môi trường khi nổ mìn.
LV (nguồn: TC Công nghiệp Mỏ, số 1/2009)

Các tin khác: