SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu nấm Alternaria passiflorae gây bệnh đốm nâu trên cây chanh dây

Các tác giả Phan Thị Thu Hiền (Trung tâm Kiểm dịch thực vật nhập khẩu II), Đặng Thị Hạnh, Lê Đình Đôn (Đại học Nông lâm TP.HCM), Huỳnh Tiến Đông (Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II) nghiên cứu xác định tên loài Alternaria gây bệnh đốm nâu trên cây chanh dây (Passiflora edulis) và khảo sát một số đặc điểm sinh học, xác định khả năng gây bệnh của các loài nấm này nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu về nấm gây bệnh trên cây chanh dây ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu xác định, Alternaria passiflorae là tác nhân gây bệnh đốm nâu trên lá và quả chanh dây trồng ở Đắk Nông và Lâm Đồng. Vết bệnh điển hình trên lá chanh dây là những đốm tròn màu nâu đỏ, viền vết bệnh có màu nâu sậm, có vòng đồng tâm, kích thước vết bệnh khoảng 1 – 5 mm. Trên quả, triệu chứng là những đốm tròn màu nâu đỏ, vết bệnh lõm xuống, kích thước 1 – 20 mm, nhiều đốm liên kết lại với nhau làm cho vết bệnh có kích thước rất lớn, phần trung tâm vết bệnh ở giai đoạn già có nhiều sợi nấm màu đen phát triển,…

Môi trường PCA (Plate Count Agar) là môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của Alternaria passiflorae. Trong điều kiện phòng thí nghiệm và trên môi trường nuôi cấy, nhiệt độ thích hợp của Alternaria passiflorea là 250C - 300C; nhiệt độ ảnh hưởng làm ngừng khả năng phát triển của Alternaria passiflorea là 380C.
 
LV (nguồn: Tạp chí Bảo vệ thực vật, số 6-2015)

Các tin khác: