SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu mức độ họa tần và các biện pháp lọc họa tần nâng cao hiệu suất và chất lượng điện năng trong sử dụng điện tại TP.HCM

Là đề tài do Ths. Phạm Minh Tâm (Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng) làm chủ nhiệm đề tài, kết hợp với Ths. Nguyễn Xuân Cường, TS. Phan Quốc Dũng (đại học Bách khoa TP.HCM) cùng Ths. Trần Phi Long, Trần Quang Thọ (đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) thực hiện vừa được sở KH&CN nghiệm thu và đánh giá loại khá ngày 18/01.

Mục tiêu của đề tài nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan hữu quan và các đơn vị sử dụng điện về họa tần; nêu các tác hại của họa tần và giải pháp khắc phục đang áp dụng hiện nay trên thế giới; tham mưu cho các cơ quan chức năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về họa tần và nâng cao hiệu suất, chất lượng điện trong sử dụng năng lượng.
Nhóm tác giả đã tiến hành đo họa tần tại các điểm điển hình theo các lĩnh vực ngành nghề kinh tế xã hội, khu vực điện lực..trong TP.HCM bằng các thiết bị đo điện, đo họa tần trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm (HIOKI 3286, Power Quality Analyser Plus MI 2292, CDM 330, MEGGER-PMM1, PM296/ RPM096 Power Quality Analyzer),… và các phần mềm chuyên biệt, phổ biến (CYME, EASYPOWER, WORKBENCH, MATLAB) để định tính, định lượng mức độ họa tần.
Vì thế, đề tài đã đánh giá được mức độ họa tần trên địa bàn TP ở lưới điện hạ thế 0,4 KV và trung thế 15 Kv; khái quát được các vấn đề liên quan đến họa tần trên địa bàn TP như (họa tần trong hệ thống điện, các nguồn gây họa tần, ảnh hưởng của họa tần với các thiết bị điện, tổn thất điện năng do họa tần, các tiêu chuẩn về họa tần); xác định được những phụ tải chủ yếu và phụ tải phi tuyến gây họa tần; định tính, định lượng một số tải phi tuyến (gồm các thiết bị dân dụng, các thiết bị văn phòng, các thiết bị công nghiệp).
Từ đó, đề tài đã đưa ra các biện pháp lọc họa tần như giảm dòng hài phát ra, cải thiện chế độ vận hành. Cụ thể phương pháp lọc hài bao gồm: phương pháp lọc tích cực, mô hình lọc công suất, bộ lọc tích cực song song, bộ lọc tích cực nối tiếp, bộ lọc tích cực hỗn hợp..
Đề tài này được xem như một đề tài nghiên cứu cơ bản, tổng quan về hạ tầng, làm tiền đề cho các đề tài nghiên cứu sâu hơn về các ứng dụng liên quan đến họa tần.

Bích Hằng

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả