SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và thực trạng bệnh viêm mũi xoang mạn tính ở công nhân luyện thép Thái Nguyên qua thăm khám nội soi

Đề tài do các tác giả Lê Thanh Hải, Trương Việt Dũng, Ngô Ngọc Liễn, Nguyễn Ngọc Anh thực hiện nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh viêm mũi xoang mạn tính ở công nhân luyện thép Thái Nguyên bằng kỹ thuật thăm khám nội soi và một số yếu tố liên quan.

Nghiên cứu tiến hành từ tháng 3-6/2008 với 750 cán bộ công nhân viên của nhà máy Luyện thép Lưu Xá – Cty Gang thép Thái Nguyên.
Kết quả cho thấy, tỷ lệ bệnh nhóm bệnh tai mũi họng của cán bộ công nhân nhà máy Luyện thép Lưu Xá phát hiện được qua thăm khám nội soi cao (98,9%), trong đó tỷ lệ viêm mũi xoang mạn tính là 92,8%. Những công nhân lao động trực tiếp luyện, đúc và phân loại thép có nguy cơ mắc viêm mũi xoang mạn tính cao gấp 53,2 lần các cán bộ văn phòng, làm các công việc phòng ban (p<0,001). Ở công nhân lao động trực tiếp, tỷ lệ mắc bệnh viêm mũi xoang mạn tính đặc biệt cao, chiếm 98,9%. Tỷ lệ mắc bệnh này ở nam và nữ công nhân không có sự khác biệt thống kê (p>0,05). Tỷ lệ mắc bệnh ở các công nhân mới vào làm việc trong thời gian từ 1 năm trở lại thấp hơn những người đã làm công nhân tại nhà máy trên 1 năm (p<0,001). Tỷ lệ mắc bệnh mũi xoang của nam công nhân hút thuốc và không hút thuốc không có sự khác biệt thống kê (p>0,05). 86,7% công nhân luyện thép mắc bệnh viêm mũi xoang mạn tính nhưng chưa từng được phát hiện. Tỷ lệ người lao động đồng ý tiếp nhận các biện pháp can thiệp phòng chống bệnh viêm mũi xoang cao 99,5%.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 10-2008)

Các tin khác: