SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo củ bi của cây Gloxinia trong điều kiện in vitro

Đây là đề tài thuộc chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa học công nghệ do tác giả Vũ Hồng Liên làm chủ nhiệm và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ chủ trì, vừa được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu.

Gloxinia là một loài hoa kiểng đẹp, có giá trị kinh tế, được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới và đang được nhân giống tại một số phòng thí nghiệm ở nước ta. Việc nghiên cứu quá trình tạo củ nhằm đưa ra một quy trình sản xuất củ bi phục vụ nhân giống là một nghiên cứu có tính mới, khả thi và cần thiết bởi củ Gloxinia cho tỷ lệ sống ngoài vườn ươm cao hơn cây con vi nhân giống in vitro đem trồng trực tiếp. Củ cũng là nguyên liệu có thể bảo quản lâu, dễ vận chuyển nên thuận tiện cho việc nhân giống và phổ biến rộng rãi.
Theo đó, tác giả đã khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo củ bi ở cây Gloxinia như giá thể (giá thể agar, phytagel, gelrite), nồng độ đường sucrose, nitrogen, chất điều hòa tăng trưởng thực vật NAA...
Kết quả cho thấy, quá trình tạo củ bi Gloxinia trong điều kiện in vitro không phụ thuộc vào giống mà chịu ảnh hưởng của các yếu tố như chất kết đông, nguồn carbon, nguồn nitơ và auxin. Trong đó, sucrose là yếu tố tác động hiệu quả nhất thể hiện qua tỷ lệ phần trăm mẫu cấy tạo củ (100% ở cả 3 giống thử nghiệm và trọng lượng tươi của củ là: 0,563g ở giống số 1; 0,309g ở giống số 2; 0,402g ở giống số 3). Củ bi là nguồn giống Gloxinia tốt với trọng lượng khoảng 0,5g/củ thì tỷ lệ cây con tái sinh là 100%, cây tăng trưởng tốt và sớm ra hoa hơn 4 tuần so với cây con in vitro. Căn cứ vào các kết quả đạt được: giá thể (gelrite 2,8g/l), sucrose (50g/l), glucose (50g/l), nguồn nitơ, kali (NH4NO3 0,33g/l; KNO3 0,38g/l và NAA 2µM, tác giả bước đầu đưa ra các bước đơn giản và thích hợp để tạo củ bi cây Gloxinia là cấy chồi ngọn cây in vitro vào môi trường MS, bổ sung sucrose 50g/l, gelrite 2,8g/l, pH 5,8 và nuôi dưỡng trong 60 ngày.
Hội đồng nghiệm thu đề nghị cần hoàn thiện quy trình tạo củ để chuyển giao vào sản xuất cũng như nghiên cứu thêm vấn đề sâu bệnh, độ bền đẹp để nâng cao tính thị trường của loài hoa này.

Lam Vân

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả