SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị u lympho ác tính không Hodgkin tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Đề tài do các tác giả La Vân Trường (Bệnh viện 108), Đào Văn Chinh (Bệnh viện Bạch Mai) thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số đặc điểm, xét nghiệm đến tỷ lệ đáp ứng và thời gian sống thêm của bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin (ULAKH) độ ác tính trung gian và độ ác tính cao được điều trị theo phác đồ CHOP và DHAP.

Nghiên cứu tiến hành với các bệnh nhân ULAKH độ ác tính trung gian và độ ác tính cao mới chẩn đoán được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 1/2000-10/2007 theo phác đồ CHOP và DHAP.
Kết quả cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng hoàn toàn, sống thêm toàn bộ, sống thêm không bệnh gồm: hội chứng B: không có hội chứng B tốt hơn có hội chứng B; tình trạng toàn thân: ≤ 2 điểm tốt hơn > 2 điểm; số vị trí ngoài hạch: ≤ 1 vị trí ngoài hạch tốt hơn > 1 vị trí ngoài hạch; tình trạng thâm nhiễm tủy xương: không thâm nhiễm tốt hơn có thâm nhiễm; mức LDH: LDH bình thường tốt hơn LDH tăng; giai đoạn lâm sàng: giai đoạn I, II tốt hơn giai đoạn III, IV.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả