SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu một số tính chất của vữa polyme vô cơ trong môi trường ăn mòn nước biển

Đề tài do TS. Đào Văn Đông (Viện KHCN Xây dựng giao thông – ĐH GTVT) thực hiện nghiên cứu thực nghiệm về sự thay đổi khối lượng, ứng xử kéo khi uốn và ứng xử nén của các mẫu vữa polyme vô cơ chế tạo từ các vật liệu sẵn có ở Việt Nam sau khi ngâm trong môi trường nước biển.
Theo đó, khi ngâm trong dung dịch nước muối, khối lượng của mẫu thử vữa xi măng giảm trên 4% sau 3 tháng, trong khi các mẫu thử vữa polyme vô cơ giảm khoảng 2% khối lượng. Cường độ chịu nén khi uốn của vữa polyme vô cơ có xu hướng tăng nhẹ sau 1 tháng ngâm mẫu trong khi cường độ này của các mẫu thử vữa xi măng không tăng. Cường độ chịu nén của các mẫu thử vữa xi măng giảm dần sau 1 tháng ngâm. Ngược lại các mẫu thử vữa polyme vô cơ duy trì khá ổn định cường độ cho đến tháng thứ 3 ngâm. Vữa polyme vô cơ có thể được sử dụng trong những ứng dụng xây dựng đáp ứng yêu cầu chống chịu xâm thực của môi trường ăn mòn nước biển.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 6/2011) 

Các tin khác: