SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể bò tót (Bos gaurus H. smith, 1827) ở Vườn quốc gia Cát Tiên dựa trên kích thước dấu chân

Đề tài do tác giả Phạm Hữu Khánh (Vườn quốc gia Cát Tiên) thực hiện nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể bò tót ở Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên.

Điều tra bò tót theo dấu chân nhằm ước đoán mật độ, số lượng đàn và cá thể; đặc điểm và hình thức phân bố của bò tót; các đặc điểm sinh thái, tập tính hoạt động của bò tót; các mối quan hệ của chúng với các nhân tố sinh thái trong các ổ sinh thái…

Theo đó, bò tót là loài thú lớn, khỏe mạnh, có thân hình vạm vỡ nhưng có đặc tính rất thận trọng và cảnh giác cao với mọi yếu tố tác động xung quanh. Chúng thường ẩn nấp kín đáo trong các cánh rừng nhiệt đới rậm rạp. Đặc điểm dễ nhận biết là chúng thường phân bố thành từng đàn, mỗi đàn có khoảng 5-10 cá thể. Ước tính toàn bộ quần thể bò tót của VQG Cát Tiên có 20-24 đàn với 110 ± 10 cá thể. Mật độ trung bình của quần thể bò tót là 120 cá thể / 713,5 km2 = 1,17 cá thể/km2. Cấu trúc tuổi của quần thể bò tót ở VQG Cát Tiên gồm 3 thế hệ, có tỷ lệ con non 16%, con trung niên 6% và con trưởng thành chiếm đa số (78%). Các số liệu phân tích cho thấy, quần thể bò tót ở VQG Cát Tiên đang được bảo vệ ổn định, có sinh cảnh đa dạng và cấu trúc quần thể vững chắc.
 
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 9/2009)

Các tin khác: