SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu một số chỉ số về mắt của bệnh nhân đục thuỷ tinh thể đến khám tại bệnh viện trường ĐH Y dược Huế

Đề tài do tác giả Phan Văn Năm (trường ĐH Y dược Huế) thực hiện nhằm xác định bán kính độ cong giác mạc và chiều dài trung bình trục nhãn cầu ở những người bị đục thuỷ tinh thể; xác định công suất trung bình thuỷ tinh thể nhân tạo, chiều dày trung bình thuỷ tinh thể, độ sâu tiền phòng và độ dày dịch kính ở những người bị đục thuỷ tinh thể; xác định sự tương quan giữa các chỉ số trên.

Nghiên cứu tiến hành trên tất cả bệnh nhân được chẩn đoán đục thuỷ tinh thể khi đến khám tại phòng khám mắt bệnh viện trường ĐH Y dược Huế từ tháng 5/2006-2/2007 với máy Javal và máy siêu âm hệ A Ocuscan.
Kết quả, có 140 mắt thoả mãn tiêu chuẩn chọn bệnh đưa vào nhóm nghiên cứu, tuổi trung bình của bệnh nhân là 65,31 ± 13,21, lứa tuổi thường gặp là 61-80; đặc điểm nghề nghiệp là bệnh nhân mất sức lao động chiếm tỷ lệ cao (68,57%). Bán kính độ cong giác mạc K1 và K2 (D): K1: nam 43,04 ± 1,62, nữ 43,76 ± 1,80, sự khác biệt giữa nam và nữ không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05); K2: nam 42,87 ± 1,59, nữ 43,47 ± 2,06, sự khác biệt giữa nam và nữ không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).
Sự tương quan khúc xạ giác mạc trục ngang K1 và trục dọc K2 rất có ý nghĩa thống kê với r = 0,83. Về độ dài trục nhãn cầu, trung bình là 23,37 ± 1,72, nam 23,73 ± 1,60, nữ 23,12 ± 1,76. Sự khác biệt nam và nữ không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Độ sâu tiền phòng (mm), trung bình là 2,95 ± 0,36, nam là 3,02 ± 0,38, nữ là 2,09 ± 0,35. Sự khác biệt nam và nữ không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Độ dày thuỷ tinh thể (mm), trung bình là 4,49 ± 0,58, nam là 4,48 ± 0,61, nữ là 4,51 ± 0,57. Sự chênh lệch về độ dày thuỷ tinh thể của nam so với nữ không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Độ dày dịch kính (mm), trung bình là 15,59 ± 1,93, nam là 16,36 ± 2,03, nữ là 12,75 ± 1,84. Sự khác biệt giữa nam và nữ về độ dày dịch kính là không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Công suất thuỷ tinh thể nhân tạo (D), nam là 20,32 ± 2,15, nữ là 21,96 ± 2,47, trung bình là 21,24 ± 2,65. Sự khác biệt của công suất thuỷ tinh thể nhân tạo giữa nam và nữ không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).
Về sự tương quan, có sự tương quan nghịch giữa công suất thuỷ tinh thể nhân tạo với độ sâu tiền phòng (r = - 0,35), độ dày dịch kính (r = -0,5), độ dài trục nhãn cầu (r = - 0,57). Có sự tương quan thuận giữa độ dày dịch kính và độ dài trục nhãn cầu (r = 0,87). Có sự tương quan thuận giữa độ dài trục nhãn cầu và độ sâu tiền phòng (r = 0,28).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả