SpStinet - vwpChiTiet

 

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 8579-1: 2002(E) xác định độ ồn của hộp số cơ khí sử dụng trên ô tô

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thanh Quang, Lê Quỳnh Mai, Đinh Mạnh Cường, Đỗ Giao Tiến (Bộ Công thương), Trần Phúc Hòa (ĐH Công nghiệp Hà Nội) thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 8579-1: 2002(E) để nghiên cứu đánh giá chất lượng độ ồn hộp số sử dụng trên các ô tô thông dụng do nhóm tác giả đề tài thiết kế chế tạo.
Tiêu chuẩn ISO 8579-1:2002(E) đưa ra các phương pháp xác định âm thanh phát ra do một hộp số độc lập, một hộp số lắp liền động cơ hoặc một hệ truyền động trên ô tô có hộp số. Âm thanh được biểu diễn bằng khái niệm mức công suất âm của nguồn phát âm và mức áp âm thu được ở thiết bị thu nhận tương ứng. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các hướng dẫn và các điều kiện được tiêu chuẩn hóa cần thiết và chỉ ra các phương pháp đo cùng với các điều kiện vận hành và lắp đặt áp dụng trong khi thử nghiệm hộp số. Tiêu chuẩn ISO 8579-1: 2002(E) sử dụng đo độ ồn hộp số ô tô tuy lần đầu tiên sử dụng ở trong nước nhưng đã cho ra kết quả khả thi và cho thấy việc áp dụng tiêu chuẩn này là đúng đắn và cần thiết, có thể áp dụng trong thực tiễn sản xuất. Trong tất cả các chế độ tải trọng và các điều kiện thử nghiệm khác nhau đều đo được độ ồn của hộp số do đề tài nghiên cứu thiết kế chế tạo, luôn đạt mức 80-84 dB(A), đạt chỉ tiêu chất lượng về độ ồn của hộp số.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 3/2009)

Các tin khác: