SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu mối tương quan giữa microalbumin niệu với các chỉ số hóa sinh trên bệnh nhân đái tháo đường trong tiên lượng biến chứng thận

Đề tài do các tác giả Trần Xuân Trường (Trường ĐH Y Hà Nội), Nguyễn Chí Dũng (Bệnh viện Nội tiết) thực hiện nhằm định lượng microalbumil (MAU), creatinin, glucose, ceton trong nước tiểu và glucose, insulin, HbA1c, urê, creatinin trong máu; phân tích mối tương quan giữa MAU với các chỉ tiêu hóa sinh trên.

Nghiên cứu tiến hành với nhóm người bình thường và nhóm bệnh đái tháo đường typ 1 (ĐTĐ1) và đái tháo đường typ 2 (ĐTĐ2).
Kết quả, về liên quan giữa MAU và các chỉ số hóa sinh đánh giá chức năng thận, có sự khác biệt về nồng độ urê và nồng độ creatinin máu khi nồng độ MAU lớn hơn 200mg/24h (p<0,05) nhưng có mối tương quan không chặt giữa nồng độ urê, creatinin với nồng độ MAU (r = 0,29; r = 0,22). Độ thanh lọc creatinin giảm đi khi nồng độ MAU tăng lên, mức độ giảm của typ 2 rất đáng kể (p<0,001) nhưng có mối tương quan nghịch không chặt giữa chúng (r = -0,29). MAU dương tính ngay cả khi các chỉ số hóa sinh (urê máu, creatinin máu, độ thanh lọc creatinin của thận) đánh giá chức năng thận có trong giới hạn bình thường. Rõ ràng sự xuất hiện MAU là một yếu tố dự báo cần được quan tâm vì vào thời kỳ này điều trị bảo tồn vẫn còn hữu ích cho bệnh nhân. Về liên quan giữa MAU và các chỉ số hóa sinh chẩn đoán, theo dõi ĐTĐ, có sự khác biệt giữa nồng độ glucose máu với nồng độ MAU lớn hơn 200mg/24h (p<0,01) và có mối tương quan mức độ vừa giữa chúng (r = 0,38). Có sự tương quan giữa nồng độ HbAlc với nồng độ MAU (p<0,05) nhưng sự tương quan giữa chúng là rất thấp (r = 0,22). Không có sự khác biệt về nồng độ insulin theo các mức MAU (p<0,05) và có sự tương quan nghịch rất yếu giữa nồng độ insulin và MAU. Không có sự phụ thuộc nồng độ MAU theo một số chỉ số hóa sinh nước tiểu (tỷ trọng, pH, glucose và cetonic) ở bệnh nhân ĐTĐ.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả