SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu mô bệnh học cầu thận ở bệnh nhân có hội chứng thận hư tiên phát

Đề tài do tác giả Cao Tấn Phước (Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương TP.HCM) thực hiện nhằm tìm hiểu tỷ lệ các typ mô bệnh học của viêm cầu thận có hội chứng thận hư tiên phát; mô tả các đặc điểm mô học của các typ bệnh cầu thận trong hội chứng thận hư.
Nghiên cứu tiến hành bằng xét nghiệm mô bệnh học cầu thận với 42 bệnh phẩm sinh thiết thận ở những bệnh nhân người lớn có chẩn đoán lâm sàng hội chứng thận hư tiên phát, trong đó 30 trường hợp không có biểu hiện suy thận, 12 trường hợp có biểu hiện suy thận.
Kết quả, nhóm tuổi hay gặp nhất là từ 21-30 và 16-20, ít gặp ở người lớn tuổi. Tỷ lệ nam/nữ là 0,82/1. Cả 5 typ mô học của bệnh cầu thận đã được tìm thấy, trong đó typ viêm cầu thận tăng sinh gian mạch gặp nhiều nhất với 45,2%, tiếp đến là bệnh thay đổi tối thiểu với 33,3%, bệnh xơ thận ổ - cục bộ chiếm 9,5%, viêm cầu thận màng chiếm 7,2%, còn viêm cầu thận màng tăng sinh chỉ có 4,8%. Giữa 2 nhóm bệnh nhân có và không có suy thận có sự khác biệt về tỷ lệ các typ bệnh. Sự khác biệt rõ nhất là nhóm bệnh nhân không suy thận có tỷ lệ mắc viêm cầu thận thay đổi tối thiểu là cao nhất (43,3%) thì ở nhóm bệnh nhân có suy thận, tỷ lệ bệnh tăng sinh gian mạch lại chiếm tỷ lệ cao nhất (66,7%). Cả 5 typ bệnh cầu thận trong hội chứng thận hư tiên phát ở người lớn đều có thể xác nhận được trên các tiêu bản sinh thiết thận bằng các kỹ thuật nhuộm thông lệ (HE và PAS).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 11-2009)

Các tin khác: