SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử liên kết hydro chuyển dời xanh của phức giữa CH3, CDCI3 với SO2 trong pha khí

Liên kết hydro đặc biệt quan trọng đối với những tương tác yếu trong các hệ sinh học và hóa học. Nhằm nghiên cứu sâu hơn về bản chất của liên kết Hydro chuyển dời xanh, nhóm tác giả gồm: Nguyễn Tiến Trung (Khoa Hóa học, Đại học Quy Nhơn), Trần Thành Huế (khoa Hóa, trường Đại học sư phạm Hà Nội), Nguyễn Minh Thọ (khoa Hóa học, đại học Leuven, vương quốc Bỉ) đã tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử liên kết hydro chuyển dời xanh của phức giữa CH3, CDCI3 với SO2 trong pha khí”.

Đề tài tiến hành phân tích lần lượt cấu trúc phân tử, tần số dao động hóa trị, năng lượng tương tác; học thuyết AIM; NOB. Kết quả phân tích cho thấy, có 4 cấu trúc bền của phức. Các phức đều cho liên kết hiđro chuyển dời xanh ứng với tần số giá trị liên kết C-H(D) tăng. Tuy nhiên cường độ hồng ngoại không giảm mà lại tăng. Điều này cho thấy, đạo hàm momen lưỡng cực dương theo tọa độ X-H của phần tử cho proton vẫn có thể cho liên kết hydro chuyển dời xanh.
Kết quả tính theo mức lý thuyết cao MP2/6 – 31++G cho giá trị tần số dao động hóa trị phù hợp với giá trị thực nghiệm.
Từ việc phân tích NBO, nhóm nghiên cứu cho rằng: yếu tố quyết định đến sự rút ngắn liên kết C-H là sự tăng đặc tính lai hóa, tái phân cực và ảnh hưởng của sự tái phân bố mật độ electron nhỏ. Sự chuyển mật độ electron tổng EDT vẫn là yếu tố đáng được xem xét để phân loại liên kết hiđro.

BH (Theo tạp chí Hóa học, số 6/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả