SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ khai thác kết hợp hoàn thổ môi trường cho khoáng sàng bauxit Tây Nguyên

Đề tài do KS. Tạ Dương Sơn (Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim) thực hiện nghiên cứu việc khai thác mỏ kết hợp với hoàn thổ môi trường nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất hiện nay và những năm sau cũng như giảm thiểu tác động có hại đến môi trường.

Qua phân tích ưu nhược điểm của các sơ đồ, tác giả đề xuất sử dụng sơ đồ kết hợp máy gạt, máy xúc và ô tô tự đổ để tính toán các khâu công nghệ khai thác kết hợp hoàn thổ môi trường cho khoáng sàng bauxit Tây Nguyên. Theo đó, đất phủ sau khi phát quang bề mặt, lớp đất trồng phía trên được gạt gom và xúc chở đi hoàn thổ ở các block lân cận hoặc đổ riêng chờ hoàn thổ. Lớp đất phủ trực tiếp trên bề mặt thân quặng được gạt sang block bên cạnh đã khai thác xong. Công tác hoàn thổ được tiến hành theo nguyên tắc: block sau khi khai thác hết quặng, được đổ phần đất phủ trực tiếp trên bề mặt thân quặng vào (gạt hoặc đổ bằng ô tô vào) rồi san gạt tạo độ thích hợp với bề mặt địa hình xung quanh. Tiếp đó rải lớp đất trồng lên trên và tiến hành trồng cây xanh hoàn trả môi trường. Quặng bauxit ở khu vực không có quặng kết tảng, được máy xúc trực tiếp lên ô tô chở về xưởng tuyển. Một số nơi chiều dày lớp quặng  không cần gạt gom thành đống tăng năng suất cho máy xúc khi xúc lên ô tô. Ở những vị trí có quặng kết tảng cứng không thể gạt hoặc xúc trực tiếp, tiến hành làm tơi sơ bộ bằng máy xới, khoan nổ mìn, hoặc đầu đập thủy lực. Sau khi làm tơi quặng được xúc bằng máy xúc lên ô tô và vận chuyển về trạm đập của nhà máy tuyển. Ưu điểm của sơ đồ này là: có thể dễ dàng khai thác hết toàn bộ khoáng sàng bauxit vùng Tây Nguyên; các thiết bị có thể hỗ trợ nhau trong sản xuất rất tốt; vận hành an toàn; thuận lợi khi bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế; có thể hoạt động ở nhiều địa hình khác nhau; các thiết bị có thể thực hiện cả những công tác phụ trợ cho mỏ như làm đường, đào mương rãnh, đổ thải, hoàn phục môi trường, tổ chức sản xuất đơn giản.
LV (nguồn: TC Công nghiệp mỏ, số 4-2010)

Các tin khác: