SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu lựa chọn loại gạo lứt thích hợp cho sản xuất gạo mầm

Trong nghiên cứu này, bốn loại gạo lứt phổ biến trên thị trường là gạo lứt Huyết Rồng, Jasmine 85, Nàng thơm chợ Đào và OM 4218 được nghiên cứu các đặc trưng hình học của hạt, thành phần dinh dưỡng cơ bản (đặc biệt là hàm lượng gamma-amino butyric acid - GABA) và năng lực nảy mầm của hạt gạo.

Gạo mầm (gạo GABA) được sản xuất bằng cách ngâm và ủ các loại gạo lứt thích hợp trong nước ở các điều kiện nhất định. Nghiên cứu do nhóm tác giả Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Tiến Huy (Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM) thực hiện.

Kết quả cho thấy, gạo lứt Huyết Rồng và gạo lứt Jasmine có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, đặc biệt là GABA cao hơn hẳn hai loại gạo Nàng thơm chợ Đào và OM 4218. Bên cạnh đó, hai loại gạo này cũng có khả năng nảy mầm cũng cao nhất (> 73%). Chính vì vậy, có thể lựa chọn hai loại gạo đặc sản Huyết Rồng và Jasmine 85 cho sản xuất gạo mầm nhằm thu được hàm lượng GABA trong sản phẩm cao nhất.
LV (nguồn: HT Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần 3)

Các tin khác: