SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu lợi ích giảm nhẹ phát thải nhà kính của thủy điện vừa và nhỏ ở Lào Cai

Đề tài do PGS.TS Trần Thục (Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường) thực hiện nghiên cứu tính toán lợi ích giảm nhẹ phát thải nhà kính của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ thuộc hệ thống thủy điện tỉnh Lào Cai so với sản xuất điện bằng các nguồn khác.
Theo đó, lợi ích của thủy điện vừa và nhỏ là có thể giảm phát thải nhà kính trong thay thế nhiệt điện. Các dự án thủy điện ở Lào Cai được giả thiết là thay thế nhiệt điện dùng than. Lượng giảm khí thải nhà kính hàng năng được tính cho từng kịch bản phát triển với điều kiện có và không có dòng chảy môi trường. Có thể giảm được lượng phát thải hàng năm là 4,28 triệu tấn CO2 khi tất cả 121 dự án thủy điện vừa và nhỏ đã quy hoạch ở tỉnh Lào Cai được thực hiện. Nếu có xét đến dòng chảy môi trường thì lượng phát thải có thể giảm được là 3,12 triệu tấn CO2/năm. Khi tham gia dự án CDM, các dự án thủy điện sẽ có giá trị kinh tế là lợi nhuận thu được từ lợi ích CDM. Lượng phát thải khí nhà kính hàng năm có thể giảm được là 3,5 triệu tấn khi tất cả 85 dự án tham gia CDM. Nghiên cứu này chỉ tính toán lợi ích trong giảm phát thải khí nhà kính của thủy điện vừa và nhỏ ở Lào Cai, các tác động của nhà máy thủy điện đến cảnh quan, cũng như ảnh hưởng của chế độ vận hành hồ chứa đến hạ lưu chưa được xét đến.
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 3/2011)

Các tin khác: